Gipro XGipro X sada GPX-Y01
  Review (0)
  2 600 Kč
  GPDT-H01 Gipro DS ukazatelGPDT-H01 Gipro DS ukazatel
   Review (0)
   3 200 Kč
   Gipro XGipro X sada GPX-WSS
    Review (0)
    2 600 Kč
    Gipro XGipro X sada GPX-H01
     Review (0)
     2 600 Kč
     Gipro XGipro X sada GPX-U01
      Review (0)
      2 600 Kč
      GIPRO-DSGPDT-K04 Gipro DS ukazatel
       Review (0)
       3 200 Kč
       Gipro DSGPDT-K01 Gipro DS ukazatel
        Review (0)
        3 200 Kč
        Gipro DSGPDT-S01 Gipro DS ukazatel
         Review (0)
         3 200 Kč
         Držák Gipro Mount Držák Gipro Mount černý
          Review (0)
          1 500 Kč
          GPAT-S02 Gipro ATRE ukazatelGPAT-S02 Gipro ATRE ukazatel
           Review (0)
           3 500 Kč
           Služby zákazníkům
           100% Bezpečná platba
           100% Bezpečná platba
           Ochrana údajů při platbě, neuchováváme čísla karet.
           Bezpečný nákup
           Bezpečný nákup
           Garance možnost vrácení zboží do 2 měsíců
           Podpora zákazníků
           Podpora zákazníků
           Máte dotaz, či potřebujete poradit s výběrem, používáním či instalací produktu? Projděte Časté dotazy nebo nás kontaktujte
           Podpora mobilních zařízení
           Podpora mobilních zařízení
           Nákup přes mobil je samozřejmostí, stejně jako lokalizace aplikací k produktům.
           Novinky

           Všeobecné obchodní podmínky

           Provozovatel obchodu

           1-BIKE s.r.o. 
           Kubánské náměstí 11
           100 00 Praha 10

           IČ : 08185590, DIČ : CZ08185590 

           Email: info@1-bike.cz 
           (dále jen „prodávající“)

           Kupní smlouva
           Při nákupu v internetovém obchodě prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (dodavatelem), a to v okamžiku, kdy je prostřednictvím internetového obchodu prodávajícímu zaslaná objednávka kupujícího prodávajícím potvrzena / akceptována. Takovou smlouvou se prodávající zavazuje předat kupujícímu předmět koupě a kupující se jej zavazuje převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Každé potvrzení převzetí zboží formou potvrzení dodacího listu, přepravního listu, faktury, znamená stvrzení jednotlivé konkrétní kupní smlouvy uzavřené zadáním objednávky, a to ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

           Takto uzavřená kupní smlouva se řídí těmito podmínkami a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zák. č. 40/1964 Sb., případně ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. pro podnikatelské subjekty (při nákupu na IČO). Zasláním objednávky vyjadřuje zákazník-kupující svůj výslovný souhlas s uzavřením kupní smlouvy řídící se těmito podmínkami. K akceptaci neboli potvrzení objednávky a tím i k uzavření kupní smlouvy dochází tak, že prodávající zašle na zákazníkem zadanou emailovou adresu zprávu potvrzující přijetí zákazníkovy objednávky.

           Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky pro nákup v internetovém obchodě. V případě opakovaných nákupů si prosím předem ověřte, zda nedošlo k jejich změně.

           Zboží

           Každá z položek nabízených v obchodě je doprovázená popisem základních vlastností, případně detailním popisem a vyobrazením. Veškerá vyobrazení produktů jsou pouze ilustrativní, produkt, jeho barva, vzhled apod. nemusí být shodné s realitou. Zboží lze zobrazit v různých uspořádáních např. podle ceny, skladové dostupnosti, názvu apod. Lze vyfiltrovat seznam zlevněných / bazarových produktů - u každého produktu je uveden důvod slevy - př. rozbaleno, vystaveno, opraveno apod. U zboží je uveden výrobce, kód a záruční doba.

           Ceny

           Ceny, které jsou zobrazovány v internetovém obchodě, jsou aktuální ceny pro kupujícího. Ceny jsou zveřejňovány na www stránkách internetového obchodu. Tyto ceny odpovídají aktuálním nákupním podmínkám a skladové situaci prodávajícího a rozsahu obchodní spolupráce prodávajícího s kupujícím. Ceny jsou uváděné vždy jak bez DPH tak i včetně DPH v korunách českých a jsou konečné (zahrnují v sobě již příspěvek na likvidaci historických elektro-odpadů). K ceně budou připočteny náklady na zvolenou dopravu a platební variantu stanovené níže v těchto podmínkách. Prodávající si vyhrazuje právo průběžně měnit ceny a nabídku uváděnou v internetovém obchodě. Ceny a nabídka tak platí do doby jejich následné změny prodávajícím. V případě změny ceny nebo nabídky mezi zasláním objednávky a uzavřením smlouvy se uplatní následující postup. Ceny a nabídka tak platí do doby jejich následné změny prodávajícím. V případě změny ceny nebo nabídky mezi zasláním objednávky a uzavřením smlouvy se uplatní následující postup. Cena zboží a nabídka je pro obě strany závazná v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Zpráva obsahující potvrzení objednávky prodávajícím bude obsahovat i cenu, za kterou má být zboží dodáno (včetně všech poplatků). 

           Upozornění:
           Někteří výrobci uplatňují na podnikatelské subjekty v rámci mezinárodních záručních podmínek sníženou záruční lhůtu. Toto platí v případech, kdy je uvedeno na daňovém dokladu IČO nebo DIČ. Koncový zákazník má samozřejmě na nové zboží plnou zákonnou záruční lhůtu, tedy minimálně 24 měsíců a jeho práva nejsou nijak dotčena.
           Snížená záruční doba je uplatňována také u bazarových položek (produkty označené bazar/demo/repair), kde je možné použití produktu či nekompletnost balení kompenzována cenou produktu a v popisu zboží je tento fakt vždy uveden.

           Objednávka - platnost, stavy, zrušení

           Zákazník je před uložením objednávky informován o všech cenách produktů a služeb i o případných poplatcích. Veškeré informace v objednávce jsou platné až do jejího vyřízení nebo zrušení. Uložením objednávky zákazníkem (stisknutím tlačítka Potvrdit) je naplněna skutková podstata uzavření smluvního obchodního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím. Zákazník odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky zákazníkem je 10% z objemu expedované objednávky, pokud se předem dodavatel se zákazníkem nedohodne jinak. Kupující, soukromá osoba nenakupující na IČO, má v souladu s občanským zákonem v platném znění možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. V takovém případě bude kupující o této skutečnosti prodávajícího informovat (je nutné uvést číslo faktury/objednávky) a na základě požadavku přidělí prodávající číslo vracejícímu zboží a zašle kupujícímu adresu, kam je třeba zboží zaslat na náklady kupujícího. Kupující označí zásilku viditelně přiděleným číslem, vloží do nabývací doklady, dopis o odstoupení od smlouvy a uvede způsob, jakým mu má být vrácena kupní cena (číslo bankovního účtu). Částka odpovídající kupní ceně bude kupujícímu poukázána v nejkratším možném termínu, nejpozději do 30 dnů od odstoupení (doručení vráceného zboží na uvedenou adresu). V případě, že kupující využije zákonnou možnost odstoupení od smlouvy, je nutné, aby vrácené zboží bylo zcela kompletní (včetně příslušenství, návodu a veškeré dokumentace). Zboží musí být zasláno v nepoškozeném původním obalu. Za poškození původního obalu se nepovažuje šetrné otevření způsobem vyznačeným na obalu nebo jinak obvyklým. Vždy, prosíme, použijte při zpětném zaslání zboží balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

           Přijetím těchto obchodních podmínek zákazník mimo jiné bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že při odstoupení od smlouvy bude poškozen původní obal zboží, budou na částku vracené kupní ceny zboží, jako oprávněné náklady prodávajícího vynaložené ve spojení s vrácením zboží, započteny náklady náhrady poškozeného obalu v paušální částce 300,-Kč. Neposílejte zboží na dobírku, zboží pro jistotu pojistěte. Vrácení věci není možné v případě, že věc byla zničena či jinak poškozena kupujícím, byl-li porušen originální obal u audio a video nahrávek a software - počítačových programů (včetně pečetí apod.), dále bylo-li započato poskytování služeb v rámci objednávky se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, jedná-li se o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, jedná-li se o dodávku zboží upraveného/smontovaného/nakonfigurovaného podle přání kupujícího, jakož i o zboží, které podléhá rychlému opotřebení nebo zastarání. Pokud zboží není vráceno ve stanovené lhůtě nebo je vráceno poškozené či neúplné, vyhrazuje si dodavatel právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy vždy povinen uhradit dodavateli náklady vynaložené ve spojení s vrácením zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující bere na vědomí, že kupní smlouva se řídí těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

           Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit. O zrušení objednávky dodavatelem je zákazník informován emailem na adresu, kterou vyplnil v objednávce. V případě, že zákazník neobdrží informaci o přijetí objednávky dodavatelem nejdéle do 7 pracovních dní (záleží na druhu zvolené platby), je tato objednávka považována za zrušenou. V případě, že zákazník zvolí platbu pomocí platební brány a zároveň dodavatel neobdrží od banky informaci o realizované platbě nejpozději do 4 hodin od objednání, bude objednávka zrušena. V případě, že dodavatel nedodá objednávku nebo její část nejdéle do 90 dní od objednání, bude tato objednávka nebo tato její část zrušena. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího, kdy kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude tato částka převedena dodavatelem zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

           Upozornění: Za změnu fakturačních údajů na již vystavených dokladech na přání zákazníka účtujeme 250,– Kč (bez DPH).

           Dopravné

           K ceně zboží je účtováno dopravné dle aktuálních sazeb a kombinací ceny objednávky s vybraným typem dopravy.
           Zboží je dodáváno v balících či obálkách u produktů kde to dovolují menší rozměry. V případě větší objednávky, či více kusů na objednávce, může být zboží rozděleno do více balíků.

           V případě zpoždění dopravce oproti sjednanému času dodání prosíme tuto skutečnost vždy uveďte na přepravní listu (datum + čas + Vaše jméno + podpis).

           Dodání na adresu s dobírkou 

           Zboží je dodáno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky následující pracovní den po expedici objednávky. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce lístek s telefonním číslem a informací o nezastižení, případně se s kupujícím pokusí spojit prostřednictvím telefonního kontaktu, uvedeného kupujícím v objednávce.

           Dodání na adresu bez dobírky 

           Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující zvolil během procesu objednávky individuální způsob platby.

           Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

           Doklady

           Zákazník obdrží ke každé dodávce zboží, výrobků nebo služeb fakturu a dodací/záruční list. Faktura obsahuje veškeré náležitosti, aby se na ni mohlo pohlížet jako na daňový doklad ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na účetní doklad z pohledu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a doplnění. Faktura obsahuje i cenu za likvidaci historických elektrospotřebičů. Na dodacím listě je uvedeno označení dodaného zboží, jeho množství, popř. jeho sériové číslo. Pokud zákazník neobdrží doklady při odebrání zboží od dopravce, jsou tyto doklady zaslány dodavatelem na adresu zákazníka dodatečně. Na faktuře nemusí být uveden podpis ani razítko prodávajícího. Na produkty, na které se vztahuje Zák. č. 22/1997 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.

           Informace o kupujícím, informace prodávajícího

           Informace o kupujícím a pracovnících kupujícího jsou uvedeny na www stránkách prodávajícího v sekci Profil. Kupující je povinen tyto informace udržovat tak, aby odpovídaly skutečnosti.

           Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu informace o probíhajících akcích v internetovém obchodě obsahující reklamní sdělení, a to i prostřednictvím elektronické pošty. Takto šířená reklama se ve smyslu § 2 odst. (1) písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění, nepovažuje za šíření nevyžádané reklamy, resp. reklamy, která vede k výdajům zákazníka nebo zákazníka obtěžuje. Ve smyslu § 7 odst. (1) zákona č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí zákazník k využití svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího.

           Reklamace

           Zboží zakoupené v internetovém obchodě lze reklamovat pouze v souladu s platným reklamačním řádem obchodu.

           V případě, že je k prodávané věci/výrobku přiložen návod, je kupující povinen užívat výrobek v souladu s pokyny v návodu obsaženými. Za vady způsobené zacházením odporujícím instrukcím obsaženým v manuálu prodávající neodpovídá a neodpovídá rovněž za vady způsobené neodbornými zásahy do výrobků, upgradem firmwaru apod. způsobem.

           Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

           Smlouvy v tomto internetovém obchodu jsou uzavírány pomocí sítě internet a provozovateli tak z uskutečněného spojení nevzniká žádný majetkový prospěch. Zákazník nese pouze náklady vlastního internetového připojení.

           Ochrana osobních údajů

           Odesláním objednávky jako kupující prohlašujete, že veškeré osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé a správné a udělujete souhlas společnosti 1-BIKE s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 11, 100 00 Praha 10, IČ: 08185590, aby zpracovávala osobní údaje uvedené v objednávce. Zároveň prohlašujete, že jste byli poučeni o Vašich právech dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

           V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosíme neváhejte kontaktovat, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.

           © 1-BIKE s.r.o.