Zavazujeme se dodržovat všechny platné předpisy ČR a EU pro oblast životního prostředí a jeho ochranu.